Privacy

PRIVACY

Privacy Policy voor http://gangbangparty.be   – Nederlands

De privacy van onze bezoekers te http://gangbangparty.be is belangrijk voor ons.

Bij http://gangbangparty.be, erkennen wij dat privacy van uw persoonlijke informatie is belangrijk. Hier is informatie over welke soorten persoonlijke informatie wij ontvangen en verzamelen wanneer u gebruik en bezoek http://gangbangparty.be, en hoe wij uw informatie te beschermen. Wij verkopen nooit uw persoonlijke gegevens aan derden.

Log Files Zoals met de meeste andere websites, we verzamelen en gebruiken de gegevens in log-files. De informatie in de logbestanden ook uw IP (Internet Protocol) adres, uw ISP (internet service provider, zoals AOL of Shaw kabel), de browser die u gebruikt om onze site (zoals Internet Explorer of Firefox) te bezoeken, de tijd die u bezocht onze site en welke pagina’s u bezocht in heel onze site.

Cookies en Web Beacons Wij gebruiken cookies om informatie op te slaan, zoals uw persoonlijke voorkeuren wanneer u onze site bezoekt. Dit kan alleen bestaan tonen u een popup eenmaal in uw bezoek, of de mogelijkheid om in te loggen op een aantal van onze functies, zoals fora.

We gebruiken ook advertenties van derden op http://gangbangparty.be om onze site te ondersteunen. Sommige van deze adverteerders kunnen technologie gebruiken, zoals cookies en web beacons wanneer zij adverteren op onze site, die ook deze adverteerders stuurt (zoals Google via de Google AdSense-programma) informatie, waaronder uw IP-adres, uw ISP, de browser die u gebruikt om bezoek onze site, en in sommige gevallen, of u Flash geïnstalleerd. Dit wordt meestal gebruikt voor geotargeting doeleinden (laten zien New York vastgoed advertenties aan iemand in New York, bijvoorbeeld) of het tonen van bepaalde advertenties op basis van specifieke bezochte sites (zoals kook advertenties tonen aan iemand die bezoekt koken sites).

DoubleClick DART cookies We kunnen ook DART cookies gebruiken voor de weergave van advertenties via Google’s DoubleClick, dat een cookie plaatsen op uw computer wanneer u surft op het web en een bezoek aan een site met behulp van DoubleClick reclame (waaronder een aantal Google AdSense-advertenties). Deze cookie wordt gebruikt om advertenties die specifiek zijn voor u en uw belangen ( “interest based targeting”) dienen. De advertenties die worden getarget op basis van uw vorige browsegeschiedenis (Bijvoorbeeld, als je zijn het bekijken van websites over een bezoek aan Las Vegas, kunt u Las Vegas hotel advertenties te zien bij het bekijken van een niet-gerelateerde site, zoals op een site over hockey) . DART gebruikt “niet persoonlijk identificeerbare informatie”. Het geen persoonlijke informatie bijhouden over u, zoals uw naam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer, sofi-nummers, bankrekeningnummers en creditcardnummers. U kunt opt-out van deze advertentie dienst doen op alle sites met behulp van deze reclame door een bezoek http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx

U kunt kiezen uit te schakelen of selectief uitschakelen onze cookies of cookies van derden in uw browser-instellingen, of door het beheer van voorkeuren in programma’s zoals Norton Internet Security. Echter, dit kan invloed hebben op hoe je in staat om te communiceren met onze site en andere websites. Dit kan onder meer het onvermogen om in te loggen op services of programma’s, zoals het inloggen op forums of rekeningen.

Cookies verwijderen betekent niet dat je permanent afgemeld voor elke vorm van reclame-programma. Tenzij u instellingen die cookies weigeren hebben, de volgende keer dat u een website bezoekt het uitvoeren van de advertenties, zal een nieuwe cookie worden toegevoegd.

English

Privacy Policy for http://gangbangparty.be

The privacy of our visitors to http://gangbangparty.be is important to us.

At http://gangbangparty.be, we recognize that privacy of your personal information is important. Here is information on what types of personal information we receive and collect when you use and visit http://gangbangparty.be, and how we safeguard your information. We never sell your personal information to third parties.

Log Files As with most other websites, we collect and use the data contained in log files. The information in the log files include your IP (internet protocol) address, your ISP (internet service provider, such as AOL or Shaw Cable), the browser you used to visit our site (such as Internet Explorer or Firefox), the time you visited our site and which pages you visited throughout our site.

Cookies and Web Beacons We do use cookies to store information, such as your personal preferences when you visit our site. This could include only showing you a popup once in your visit, or the ability to login to some of our features, such as forums.

We also use third party advertisements on http://gangbangparty.be to support our site. Some of these advertisers may use technology such as cookies and web beacons when they advertise on our site, which will also send these advertisers (such as Google through the Google AdSense program) information including your IP address, your ISP , the browser you used to visit our site, and in some cases, whether you have Flash installed. This is generally used for geotargeting purposes (showing New York real estate ads to someone in New York, for example) or showing certain ads based on specific sites visited (such as showing cooking ads to someone who frequents cooking sites).

DoubleClick DART cookies We also may use DART cookies for ad serving through Google’s DoubleClick, which places a cookie on your computer when you are browsing the web and visit a site using DoubleClick advertising (including some Google AdSense advertisements). This cookie is used to serve ads specific to you and your interests (“interest based targeting”). The ads served will be targeted based on your previous browsing history (For example, if you have been viewing sites about visiting Las Vegas, you may see Las Vegas hotel advertisements when viewing a non-related site, such as on a site about hockey). DART uses “non personally identifiable information”. It does NOT track personal information about you, such as your name, email address, physical address, telephone number, social security numbers, bank account numbers or credit card numbers. You can opt-out of this ad serving on all sites using this advertising by visiting http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx

You can choose to disable or selectively turn off our cookies or third-party cookies in your browser settings, or by managing preferences in programs such as Norton Internet Security. However, this can affect how you are able to interact with our site as well as other websites. This could include the inability to login to services or programs, such as logging into forums or accounts.

Deleting cookies does not mean you are permanently opted out of any advertising program. Unless you have settings that disallow cookies, the next time you visit a site running the advertisements, a new cookie will be added.

nl_NLNL_NL
en_USEN nl_NLNL_NL